2 december 2021

Speelgoed inzamelen in onze kinderdagverblijven

NeoKids heeft besloten beroep te doen op de vereniging Spullenhulp om materiaal te recupereren dat niet gebruikt kan worden in de Montessori pedagogie. Dit is in onze ogen een belangrijke actie die ons in staat stelt het speelgoed in onze kinderdagverblijven een tweede leven te geven.

Speelgoed schenken: waarom de vereniging Spullenhulp?

Wij hebben ervoor gekozen het speelgoed aan deze vereniging te schenken omdat deze zich inzet voor de opbouw van een rechtvaardige samenleving en zich inzet voor de bestrijding van armoede en uitsluiting waarvan veel mensen in België het slachtoffer zijn.

Denk er net als ons aan om speelgoed dat uw kinderen niet meer gebruiken weg te geven, daar worden andere kinderen blij van.