Voorinschrijvingen

1e netwerk van Montessori-kinderdagverblijven in België

Verzoek

Voor elk verzoek om informatie of inschrijving in ons kinderdagverblijf kunt u het onderstaande formulier in te vullen.

Zodra wij uw vraag hebben ontvangen, zullen wij u binnen 24 uur informeren over de beschikbare plaatsen en u een inschrijvingsformulier toezenden.

GEWENSTE DATUM VAN TOETREDING TOT HET KINDERDAGVERBLIJF

INFORMATIE OVER HET KIND:

INFORMATIE OVER DE OUDERS:

Wij respecteren de privacy. De verzamelde gegevens zullen in ieder geval worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/CE (algemene verordening gegevensbescherming). U hebt het recht op toegang tot en rectificatie van informatie over u, die u kunt uitoefenen door contact op te nemen met Montessori NeoKids. U kunt zich ook om legitieme redenen verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.